Cactus Hoodie

  • വിൽപ്പന
  • Rs. 999.00
  • സാധാരണ വില Rs. 1,299.00
നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക്outട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു.


  • 100% Ring Spun Super Combed Cotton
  • 320 GSM, Premium Quality
  • DTG Printing
  • The Fabric and fit is extra comfortable