Cactus Tshirt

  • വിൽപ്പന
  • Rs. 599.00
  • സാധാരണ വില Rs. 799.00
നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക്outട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു.


  • A classic Unisex t-shirt that fits well for both men and women
  • 100% Ring Spun Combed Cotton
  • Regular, Comfortable Fit
  • DTG Printing to get you the most amazing prints
  • Bio Washed and Pre Shrunk to make it durable