Munni Badam Hui Darling Tere Liye Tshirt

  • വിൽപ്പന
  • Rs. 599.00
  • സാധാരണ വില Rs. 799.00
നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക്outട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു.


  • A classic Unisex t-shirt that fits well for both men and women. 
  • 100% Ring Spun Combed Cotton. 
  • Regular, Comfortable Fit. 
  • DTG Printing to get you the most amazing prints. 
  • Bio Washed and Pre Shrunk to make it durable.