గుజరతిని సందర్శించండి

177 K సబ్‌స్క్రైబర్‌లు
Get your Customized Hoodie Now!
Upload your Own design or Choose from 500+ Design templates by Merchit.
Sort by : Featured
 • Featured
 • Best selling
 • Alphabetically, A-Z
 • Alphabetically, Z-A
 • Price, low to high
 • Price, high to low
 • Date, old to new
 • Date, new to old
Sold out - 12%
Rs. 599.00 Rs. 529.00
 • Black
 • White
 • Grey
Sold out - 4%
Rs. 549.00 Rs. 529.00
 • Black
 • Navy Blue
 • White
Sold out - 12%
Rs. 599.00 Rs. 529.00
 • White
 • Black
 • Navy Blue
 • Grey
Sold out - 4%
Rs. 549.00 Rs. 529.00
 • White
 • Navy Blue
 • Black
Sold out - 12%
Rs. 599.00 Rs. 529.00
 • Black
 • Navy Blue
Sold out - 4%
Rs. 549.00 Rs. 529.00
 • Black
 • Brown
Sold out - 7%
Rs. 849.00 Rs. 789.00
 • Black
 • White
Sold out - 7%
Rs. 849.00 Rs. 789.00
 • Black
 • White
 • Grey'
Sold out - 33%
Rs. 449.00 Rs. 299.00
 • Black
 • White
Sold out - 7%
Rs. 849.00 Rs. 789.00
 • Black
 • White
Sold out - 7%
Rs. 849.00 Rs. 789.00
Sold out - 43%
Rs. 349.00 Rs. 199.00
 • Black
 • White
Sold out - 7%
Rs. 849.00 Rs. 789.00
 • Black
 • Brown
Sold out - 8%
Rs. 799.00 Rs. 739.00
 • Black
 • White
Sold out - 7%
Rs. 849.00 Rs. 789.00
 • Black
 • White
 • Grey
Sold out - 8%
Rs. 799.00 Rs. 739.00
 • Black
 • White
 • Grey
Sold out - 8%
Rs. 799.00 Rs. 739.00
 • Black
 • White
 • Grey
Sold out - 8%
Rs. 799.00 Rs. 739.00
 • Black
 • White
Sold out - 8%
Rs. 799.00 Rs. 739.00
Sold out - 8%
Rs. 799.00 Rs. 739.00
 • Black
 • Brown
Sold out - 33%
Rs. 449.00 Rs. 299.00
 • Black
 • White
Sold out - 33%
Rs. 449.00 Rs. 299.00
 • Black
 • White
Sold out - 33%
Rs. 449.00 Rs. 299.00
 • Black
 • White
Sold out - 33%
Rs. 449.00 Rs. 299.00
 • Black
 • Navy Blue
Sold out - 33%
Rs. 449.00 Rs. 299.00
 • Black
 • Brown
Sold out - 43%
Rs. 349.00 Rs. 199.00
 • Black
 • Navy Blue
Sold out - 43%
Rs. 349.00 Rs. 199.00
 • Black
 • White
సృష్టికర్త గురించి
Image
నేను గ్రాండ్ మాసర్ విదిత్ గుజరాతీని. నేను ప్రపంచంలో 22 వ స్థానంలో మరియు భారతదేశంలో 2 వ స్థానంలో ఉన్నాను. నేను ఫిడే ఆన్‌లైన్ చెస్ ఒలింపియాడ్‌లో చారిత్రక స్వర్ణం సాధించిన భారత జాతీయ జట్టుకు కెప్టెన్‌ని. నేను ఎక్కువగా చదరంగం గురించి నా 1.75+ లక్షల సభ్యులకు ప్రసారం చేస్తాను.

విదిత్ గుజరాతీ

గ్రాండ్ మాస్టర్